Bezpečnost, ochrana zdraví při práci, požární ochrana | TOP-ENVI Tech Brno

Bezpečnost, ochrana zdraví při práci, požární ochrana - TOP-ENVI Tech Brno

TOP-ENVI Tech Brno
Certifikáty
CZENDE
Motto

BP, OZ a revize

Bezpečnost práce

Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou obecně upraveny Zákoníkem práce (Zákon č. 65/1965 ve znění pozdějších předpisů). Ten ukládá celou řadu povinností a oprávnění zaměstnavatelům, ale i zaměstnancům a odborovým organizacím. Povinnosti zaměstnavatele jsou přitom přirozeně nejrozsáhlejší.

V oblasti bezpečnosti vám můžeme nabídnout:

 • hodnocení pracovních rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců
 • zpracování návrhu na zařazení prací do kategorií
 • zpracování provozních řádů
 • zpracování směrnic o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
 • zpracování směrnic pro organizaci a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • zpracování dokumentace dle požadavku platných právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochranný zdraví při práci
 • školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců
 • evidence pracovních úrazů
 • provádění kontrol dodržování platných předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • poradenská a konzultační činnost

Požární ochrana

Požární ochrana nejsou jen hasící přístroje. Problematika přináší řadu povinností, se kterými Vám můžeme pomoci. Nabízíme Vám:

 • zpracování požárně bezpečnostního řešení staveb – projektová dokumentace pro stavební řízení (technická zpráva požární bezpečnosti)
 • zpracování dokumentace o začlenění do kategorie činnosti podle míry požárního nebezpečí
 • zpracování posouzení požárního nebezpečí
 • zpracování organizační směrnice o zabezpečení požární ochrany
 • zpracování dokumentace zdolávání požárů (operativní plán a operativní karta)
 • určení podmínek požární bezpečnosti provozovaných činností
 • zpracování dokumentace o požární ochraně dle požadavku vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 • školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců
 • odborná příprava preventistů a zaměstnanců zařazeních do preventivních požárních hlídek
 • provádění preventivních požárních prohlídek a navrhování opatření k odstranění závad
 • organizace plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění, vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. a ostatních platných předpisů a norem (ČSN), pokud upravují otázky týkající se požární ochrany
 • poradenská a konzultační činnost
 • vybavení hasicími přístroji a hydranty a provádění pravidelných kontrol.

Revize

Více informací o nabídce revizí naleznete v sekce Řemeslné a revizní činnosti.


 

NOVINKY:

Zavedení EET

28.02.2017 -  Od 1.3.2017 je úhrada zboží možná pouze převodem na účet.

Hlásiče toxického CO

02.03.2016 - Do naší nabídky byly zařazeny hlásiče toxického CO. Informace naleznete v příslušné sekci, hlásiče CO pak můžete zakoupit v našem e-shopu

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle GDPR