Zelená úsporám pro bytové domy | TOP-ENVI Tech Brno

Zelená úsporám pro bytové domy - TOP-ENVI Tech Brno

TOP-ENVI Tech Brno
Certifikáty
CZENDE
Motto

Zelená úsporám pro bytové domy

Uvedené částky jsou maximální, podpora nesmí přesáhnout investiční náklady. Na žadatele - právnické osoby a fyzické osoby podnikající - se navíc vztahují pravidla pro poskytování veřejné podpory, tyto subjekty mohou žádat v režimu de minimis, nebo blokové vyjímky.

A - Úspory energie na vytápění

V oblasti A program Zelená úsporám podporuje opatření vedoucí k úsporám energií na vytápění prostřednictvím celkového, nebo dílčího zateplení bytových domů.

Podporované opatření Výše podpory
A.1 - Celkové zateplení s dosažením měrné roční potřeby tepla na vytápění max. 30 kWh/m2 1500 Kč/m2 podlahové plochy,
max. na 120 m2 na byt. jednotku
A.1 - Celkové zateplení s dosažením měrné roční potřeby tepla
na vytápění max. 55 kWh/m2
1050 Kč/m2 podlahové plochy,
max. na 120 m2 na byt. jednotku
A.2 - Dílčí zateplení - snížení roční měrné potřeby tepla na vytápění o 30 %
a) vnějších stěn,
b) střechy/stropu,
c) podlahy,
d) výměna oken a dveří,
e) instalace nuceného větrání s rekuperací
alespoň jedno z opatření a) - e)
600 Kč/m2 podlahové plochy,
max. na 120 m2 na byt. jednotku
A.2 - Dílčí zateplení - snížení roční měrné potřeby tepla na vytápění o 20 %
a) vnějších stěn,
b) střechy/stropu,
c) podlahy,
d) výměna oken a dveří,
e) instalace nuceného větrání s rekuperací
alespoň jedno z opatření a) - e)
450 Kč/m2 vytápěné plochy,
max. na 120 m2 na byt. jednotku

Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektů a výpočtů nezbytných pro realizaci opatření. O tuto podporu se žádá současně s žádostí o investiční podporu. Tato podpora je podmíněna schválením žádosti o podporu investiční akce a bude poskytována do vyčerpání financí vyčleněných pro tento účel, nejpozději však do 31. března 2010:

A - Podpora na výpočet úspory měrné roční potřeby tepla na vytápění 15 000 Kč/BD
A - Podpora na projekt resp. odborný dozor 2 000 Kč/byt. jednotka
(maximálně 5 % z výše
poskytnuté podpory
na investiční akci)

B - Výstavba v pasivním energetickém standardu

V oblasti B program Zelená úsporám podporuje výstavbu nových bytových domů splňujících pasivní energetický standard. Podporována je i změna stavby stávajících bytových domů na energeticky pasivní standard.

Podporované opatření Výše podpory
B - BD v pasivním energetickém standardu 150 000 Kč/byt. jednotka

Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektů a výpočtů nezbytných pro realizaci opatření. O tuto podporu se žádá současně s žádostí o investiční podporu. Tato podpora je podmíněna schválením žádosti o podporu investiční akce a bude poskytována do vyčerpání financí vyčleněných pro tento účel, nejpozději však do 31. března 2010:

B - Podpora na projekt BD 40 000 Kč

C.1, C.2 - Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb

V oblasti C.1 program Zelená úsporám podporuje výměnu stávajících neekologických zdrojů vytápění (uhlí, kapalná fosilní paliva, elektřina) za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla.

V oblasti C.2 program Zelená úsporám podporuje instalaci nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb.

Podporované opatření Výše podpory
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za nízkoemisní zdroj na biomasu
C.2 - Instalace nízkoemisního zdroje na biomasu do novostaveb
25 000 Kč/byt. jednotka
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za tepelné čerpadlo země - voda, voda - voda
C.2 - Instalace tepelného čerpadla země - voda, voda - voda do novostaveb
20 000 Kč/byt. jednotka
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za tepelné čerpadlo vzduch - voda
C.2 - Instalace tepelného čerpadla vzduch - voda do novostaveb
15 000 Kč/byt. jednotka
A.2 - Dílčí zateplení - snížení roční měrné potřeby tepla na vytápění o 20 %
a) vnějších stěn,
b) střechy/stropu,
c) podlahy,
d) výměna oken a dveří,
e) instalace nuceného větrání s rekuperací
alespoň jedno z opatření a) - e)
450 Kč/m2 vytápěné plochy,
max. na 120 m2 na byt. jednotku

Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektů a výpočtů nezbytných pro realizaci opatření. O tuto podporu se žádá současně s žádostí o investiční podporu. Tato podpora je podmíněna schválením žádosti o podporu investiční akce a bude poskytována do vyčerpání financí vyčleněných pro tento účel, nejpozději však do 31. března 2010:

C.1 / C.2 - Podpora na výpočet měrné potřeby tepla na vytápění 15 000 Kč/BD
C.1 / C.2 - Podpora na projekt a na kontrolu správnosti provedení opatření 15 000 Kč/BD

 
C.3 - Instalace solárně-termických kolektorů (pouze pro přípravu teplé vody)

V oblasti C.3 program Zelená úsporám podporuje instalaci solárních kolektorů, a to buď pouze k přípravě teplé vody, nebo k přípravě teplé vody a přitápění.

Podporované opatření Výše podpory
C.3 - Solární systém pro přípravu teplé vody 25 000 Kč/byt. jednotka


Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektu a na kontrolu správnosti provedení opatření. O tuto podporu se žádá současně s žádostí o investiční podporu. Tato podpora je podmíněna schválením žádosti o podporu investiční akce a bude poskytována do vyčerpání financí vyčleněných pro tento účel, nejpozději však do 31. března 2010:

C.3 - Podpora na projekt a na kontrolu správnosti provedení opatření 15 000 Kč


C.3 - Instalace solárně-termických kolektorů (pro přípravu teplé vody a přitápění)

Podporované opatření Výše podpory
C.3 - Solární systémy pro přípravu teplé vody a přitápění 35 000 Kč/byt. jednotka

Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektů a výpočtů nezbytných pro realizaci opatření. O tuto podporu se žádá současně s žádostí o investiční podporu. Tato podpora je podmíněna schválením žádosti o podporu investiční akce a bude poskytována do vyčerpání financí vyčleněných pro tento účel, nejpozději však do 31. března 2010:

C.3 - Podpora na výpočet měrné potřeby tepla 15 000 Kč
C.3 - Podpora na projekt a kontrolu správnosti provedení opatření 15 000 Kč

D - Dotační bonus

Žadatele, který provede jednu z níže uvedených kombinací opatření (např. celkové zateplení a instalaci ekologického zdroje vytápění), ocení program Zelená úsporám dotačním bonusem. Podmínkou je současné podání žádostí na jednotlivá opatření.

Kombinace opatření Výše bonusu
A + C.1 50 000 Kč
A + C.3 50 000 Kč
B + C.3 50 000 Kč
C.2 + C.3 50 000 Kč

Neváhejte nás kontaktovat pro získání více informací. Kontaktovat nás můžete také formou poptávkového formuláře.


 

NOVINKY:

Zavedení EET

28.02.2017 -  Od 1.3.2017 je úhrada zboží možná pouze převodem na účet.

Hlásiče toxického CO

02.03.2016 - Do naší nabídky byly zařazeny hlásiče toxického CO. Informace naleznete v příslušné sekci, hlásiče CO pak můžete zakoupit v našem e-shopu

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle GDPR