Externí ekolog | TOP-ENVI Tech Brno

Externí ekolog - TOP-ENVI Tech Brno

TOP-ENVI Tech Brno
Certifikáty
CZENDE
Motto

Ekologický outsourcing

Jaké má ekologický outsourcing výhody?

 • zaměřujte se na to co umíte nejlépe a ostatní problémy nechte nám
 • optimalizujte
 • náklady (odebíráte jen ty služby co aktuálně potřebujete)
 • dosáhněte shody s legislativními a normativními požadavky v oblasti životního prostředí.

S čím vám pomůžeme?

 • dlouhodobý výkon funkce externího ekologa
 • zpracovávání požadované dokumentace v oblasti ovzduší, vodního a odpadového hospodářství
 • komunikace s orgány státní správy
 • pravidelný dozor a organizace odstranění případných rozporů s legislativou
 • odpovědnost za to, že se klient nedostane do rozporu s legislativou
 • výkon funkce externího odpadového hospodáře
 • Zpracování Plánů odpadového hospodářství
 • zajištění nakládání s odpady dle § 15 zákona 185/2001 Sb. , o odpadech
 • vedení evidence odpadů
 • každoroční zasílání „hlášení o produkci a nakládání s odpady“ orgánům státní správy
 • vypracování každoročního statistického přehledu pro ČSÚ
 • související jednorázové služby v oblasti ekologie
 • zpracování dokumentace pro jednotlivé oblasti životního prostředí (EIA, SEA, IPPC, IRZ, ekologický a energetický audit, provozní a manipulační řády a jiné)
 • výpočty poplatků, pravidelná hlášení pro státní správu
 • vyřízení potřebných souhlasů od příslušných úřadů
 • školení pracovníků pro oblast odpadů a nakládání s nebezpečnými chemickými látkami
 • autorizované měření emisních zdrojů
 • zavedení a udržování systému řízení environmentu dle ISO 14001:2005
 • odběr a vyhodnocení vzorků odpadů a odpadních vod

Kontaktujte nás!

Outsourcing je velmi individuální záležitost. Proto nás pro více informací kontaktujte. Věříme, že najdeme řešení a Vám pomůžeme k větší efektivitě a optimálnímu splnění zákonných povinností.


 

NOVINKY:

Zavedení EET

28.02.2017 -  Od 1.3.2017 je úhrada zboží možná pouze převodem na účet.

Hlásiče toxického CO

02.03.2016 - Do naší nabídky byly zařazeny hlásiče toxického CO. Informace naleznete v příslušné sekci, hlásiče CO pak můžete zakoupit v našem e-shopu

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle GDPR