Energetické audity včetně poradenství a zajištění dotací | TOP-ENVI Tech Brno

Energetické audity včetně poradenství a zajištění dotací - TOP-ENVI Tech Brno

TOP-ENVI Tech Brno
Certifikáty
CZENDE
Motto

Energetické audity včetně poradenství a zajištění dotací

Úspora, splnění zákona a vysoká profesionalita. To Vám poskytujeme v rámci našeho energetického auditu. 

Nabízíme svým klientům kompletní zpracování energetického auditu s garancí akreditovaného energetického auditora, a to jak pro budovy výrobní, obytné i provozní, tak i pro technologie různého charakteru.

Současně nabízíme svým klientům zpracování a podání žádosti o dotaci na zpracování energetického auditu i na realizaci úsporných opatření z příslušných státních dotačních programů i ze strukturálních fondů EU.

Energetický audit je soubor činností, jejichž výsledkem jsou informace o způsobech a úrovni využívání energie v budovách a v energetickém hospodářství prověřovaných fyzických a právnických osob a návrh opatření, která je třeba realizovat pro dosažení energetických úspor.

Energetický audit je zakončen písemnou zprávou, která obsahuje tyto závazné kapitoly:

 • Identifikační údaje
 • Popis výchozího stavu
 • Zhodnocení výchozího stavu
 • Návrh opatření ke snížení spotřeby energie
 • Ekonomické vyhodnocení
 • Vyhodnocení z hlediska ochrany životního prostředí
 • Závěrečný posudek energetického auditora, obsahující závazné výstupy energetického auditu včetně evidenčního listu

Povinnost zpracování energetického auditu je stanovena v § 9 zákona č. 496/2000 Sb. o hospodaření energií , ve znění zákona č. 359/2003 Sb. , zákona č. 694/2004 Sb. a zákona č. 180/2005 Sb. Podrobnosti jsou dále stanoveny Vyhláškou MPO č. 213/2001 Sb. ve znění Vyhlášky č. 425/2004 Sb. , kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu.

Od 1.7.2015 platí novela Zákona o hospodaření energií 103/2015 Sb.

Z hlavních změn, které přináší, se podniků nejvíce dotýká:

 • ruší plošné zpracovávání energetických štítků (průkazu energetické náročnosti budovy)
 • mírní požadavek na instalaci měřičů tepla

 • velké podniky budou muset periodicky zpracovávat energetický audit

Firmy mají na vybranou tři možnosti, jak dostát požadavkům zákona:

 • jednorázové řešení
 • energetické audity a jejich následná aktualizace
- systémové řešení
 • zavedení a certifikace systému managementu hospodaření s energií podle ISO 50001. (nutnost zpracovávat audity odpadne)
 • certifikace podle ISO 14001, kdy sice firmy musí jednorázově zpracovat energetický audit, ale bez povinnosti tak činit každé čtyři roky.

Změna zákona se dotkne zejména velkých podniků (v zákoně stanovena jako povinnost pro podniky, které nejsou malým nebo středním podnikem), kteří budou muset nově každé čtyři roky nechat zpracovat energetický audit. Povinnost neplatí pro podniky, které mají zaveden systém hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001 - Systém managementu hospodaření s energií. V případě systému environmentálního řízení podle ČSN EN ISO 14001 - Systémy environmentálního managementu je třeba audit zpracovat jednorázově. Za malého a středního podnikatele se považuje podnikatel, který zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR.

Energetický audit může být dále vyžadován správními úřady i jako jedna z příloh při podání žádosti o vydání integrovaného povolení dle zákona č. 76/2002 Sb. (viz Vyhláška č.554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění – přílohy k žádosti).

V současné i následné době jsou energetické audity, popř. posudky nezbytné především při přípravě žádosti o finance z různých dotačních programů, jejich nová etapa pro období 2014 až 2020 se právě nyní rozbíhá.. Pokud chcete usilovat o nově definované dotační tituly, obraťte se na nás, účinně Vám pomůžeme!

Neostýchejte se nás kontaktovat pro více informací a předběžné nezávazné projednání Vašich potřeb
 


 

NOVINKY:

Zavedení EET

28.02.2017 -  Od 1.3.2017 je úhrada zboží možná pouze převodem na účet.

Hlásiče toxického CO

02.03.2016 - Do naší nabídky byly zařazeny hlásiče toxického CO. Informace naleznete v příslušné sekci, hlásiče CO pak můžete zakoupit v našem e-shopu

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle GDPR