Euronet 50/50 Max | TOP-ENVI Tech Brno

Euronet 50/50 Max - TOP-ENVI Tech Brno

TOP-ENVI Tech Brno
Certifikáty
CZENDE
Motto

Euronet 50/50 Max

Společnost TOP – ENVI Tech Brno je realizátorem Evropského projektu EURONET 50/50 max již od května roku 2013, kdy byl Evropskou komisí udělen grant tomuto projektu. Projekt má za cíl podpořit prosazování Evropské ekologické politiky na jejím území a tím přispět k:

  • redukci emisí skleníkových plynů
  • zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie
  • redukci spotřeby energie

Jelikož je projekt zaměřen na žáky základních škol, poskytuje realizace projektu žákům širokou škálu nových poznatků a zkušeností v oborech:

  • ekologie
  • energetika
  • fyzika
  • chemie
  • finanční gramotnost

Společnost TOP – ENVI Tech Brno vstoupila do projektu jako jedna z šestnácti partnerských společností v Evropské unii, které budou v letech 2013 – 2016 projekt realizovat ve svých regionech. Evropský projekt zaměřený na úspory energie ve školních budovách vychází ze zkušeností z prvního kola projektu EURONET 50/50, který byl v letech 2009 - 2012 aplikován v devíti státech Evropské unie na desítkách škol. O úspěchu metodiky projektu nejlépe vypovídá udělení ceny „Sustainable Energy Europe Awards 2013“ kde v kategorii vzdělávání projekt EURONET 50/50 zvítězil.

Společnost TOP – ENVI Tech Brno dohlíží na realizaci metodiky 50/50 na zúčastněných školách a zajišťuje podporu jak po metodické, tak po odborné stránce. Snažíme se, aby ve školách nedocházelo k extrémům, kdy snaha o snížení provozních nákladů způsobí nežádoucí dopad na uživatele budovy. I v projektu EURONET 50/50 max se snažíme hledat kompromis mezi uživatelským luxusem, finančními možnostmi a dopadem na životní prostředí. Díky dlouhodobé realizaci projektu máme možnost nastavit optimální metodiku výuky úsporného zacházení s energiemi. Současně můžeme na požádání školy poskytnout odborná posouzení a návrhy odstranění nedostatků budovy školy, což mohou být pro provozovatele velmi cenné informace.

Do projektu, který považujeme za užitečný se snažíme vnést jako přidanou hodnotu naše odborné znalosti a dlouhodobé zkušenosti, abychom možnosti projektu posouvali dál.


 

NOVINKY:

Zavedení EET

28.02.2017 -  Od 1.3.2017 je úhrada zboží možná pouze převodem na účet.

Hlásiče toxického CO

02.03.2016 - Do naší nabídky byly zařazeny hlásiče toxického CO. Informace naleznete v příslušné sekci, hlásiče CO pak můžete zakoupit v našem e-shopu

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle GDPR