Nabídka dodávky hlásičů přítomnosti toxického CO ( oxid uhelnatý) v provedení Honeywell XC 100D – CS | TOP-ENVI Tech Brno

Nabídka dodávky hlásičů přítomnosti toxického CO ( oxid uhelnatý) v provedení Honeywell XC 100D – CS - TOP-ENVI Tech Brno

TOP-ENVI Tech Brno
Certifikáty
CZENDE
Motto

Hlásič toxického CO

Proč si vybrat právě tento výrobek?

Společnost Honeywell je již více než 50 let předním výrobcem průmyslových a komerčních systémů k detekci plynů, které nacházejí uplatnění v celém světě, a to zpravidla v nejnáročnějších prostředích – mimo jiné na ropných a plynových vrtných plošinách, v rafinériích, v energetických distribučních provozech nebo při průmyslové výrobě polovodičových součástí. Již více než 20 let využívá společnost Honeywell své odborné znalosti z oblasti detekce plynů také při výrobě hlásičů výskytu CO. Přitom vyvinula vůbec první hlásič výskytu CO určený pro obytné objekty a navíc se stala jedním z předních světových výrobců těchto zařízení.

Klíčové je, že se jedná o hlásič, který jednak detekuje přítomnost CO, ale především o tom velice razantně podává informaci, včetně alarmu.

Výrobní řada

Společnost Honeywell nabízí tři varianty hlásičů detektoru výskytu jedovatého CO ve spalinách řady X napájené baterií, z nichž každá se liší možnostmi uživatelského rozhraní a dobou životnosti. Provedení XC 100 D je z nich nejdokonalejší a nejkomfortnější a to včetně displeje!

Vysoká spolehlivost

 • Osvědčená vlastní technologie čidel s dlouhou životností
 • Nezávislá certifikace zkušebnou podle evropských norem EN50291-1:2010 a EN50291-2:2010
 • Utěsněné pouzdro poskytující ochranu před nepříznivými okolními podmínkami
 • Paměť vyhlášených poplachů
 • Zapisovač událostí
 • Volitelná předběžná poplašná signalizace
 • Režim monitorování nízké úrovně CO
 • Signalizace dosažení konce životnost

Nízké celkové provozní náklady

 • 10letá životnost a záruka
 • Bezúdržbové provedení, bez vyměnitelných dílů

Ochrana proti neoprávněné manipulaci

 • Nevyměnitelná vnitřní baterie
 • Samozajistitelné spojení s montážní deskou – demontáž je možná pouze pomocí nástroje (šroubováku)
 • Aktivace a deaktivace se provádějí nasunutím na montážní desku resp. sejmutím z montážní desky

Snadná instalace

 • Volně stojící zařízení, montáž na stěnu nebo strop

Snadná obsluha koncovým uživatelem

 • Funkce ztlumení poplašné signalizace a signalizace chyb
 • Velké tlačítko – umožňuje stisknutí pomocí dlouhé násady (např. od smetáku)
 • Zvýrazněné zobrazení poplašného hlášení
 • LCD displej
 • Mimořádně hlasitý zvukový výstup
 • Test se sníženou hlasitostí zvuku

Čím je oxid uhelnatý nebezpečný?

Oxid uhelnatý (CO), který se nemá zaměňovat s oxidem uhličitým (CO2), je neviditelný plyn bez zápachu a chuti, který je toxický pro lidi a zvířata. Často se o něm hovoří jako o „tichém zabijáku“, protože nás žádný z našich smyslů nedokáže upozornit na jeho přítomnost; nevnímáme jej čichem, chutí ani zrakem. Počáteční příznaky, jimiž jsou únava a bolest hlavy, jsou podobné příznakům chřipky, což může znesnadňovat stanovení diagnózy. Dojde-li v domě k dosažení smrtelných koncentrací oxidu uhelnatého, obyvatelé upadnou do bezvědomí a již se neprobudí. Jen v České republice jsou každým rokem v nemocnicích ošetřovány tisíce osob, které se otrávily oxidem uhelnatým, přičemž mnoho případů otravy končí smrtí. Čím déle je CO vdechován a čím vyšší je jeho koncentrace, tím závažnější jsou příznaky otravy, které zahrnují ztrátu rovnováhy, ztrátu vidění a paměti a nakonec i ztrátu vědomí. V závislosti na množství CO ve vzduchu může tento stav nastat během pouhých několika sekund. Hlásiče výskytu CO spouštějí plnou poplašnou signalizaci ještě před výskytem prvních příznaků: Čím vyšší je koncentrace CO, tím rychleji bude zařízení vyhlašovat poplach, viz.tabulka výše. Některé hlásiče jsou vybaveny volitelnou funkcí předběžné poplašné signalizace, kterou lze používat k rozpoznávání vadných spotřebičů, z nichž postupem času uniká stále větší množství CO, avšak které zatím nespouštějí plnou poplašnou signalizaci ani nezpůsobují vznik žádných příznaků.

Jak vzniká oxid uhelnatý a kdo je vystaven souvisejícímu riziku?

CO vzniká nedokonalým spalováním paliv na bázi uhlíku, jako například plynu, uhlí, topného oleje a dřeva. CO se může vytvářet při provozu jakéhokoli zařízení, ve kterém dochází k nedokonalému spalování, nebo zařízení, které má vadný odtah kouřových zplodin, což znamená, že potenciální ohrožení mohou představovat všechny vadné kuchyňské spotřebiče, topná zařízení, benzínové elektrocentrály a motory vozidel. Riziku jsou vystaveny všechny osoby nebo zvířata zdržující se v prostředí, kde se takové vadné zařízení používá.

Jak se lze vyhýbat rizikům?

Zajistěte pravidelnou odbornou údržbu zařízení spalujících paliva a vedle každého takového spotřebiče, který je v budově používán, nainstalujte kvalitní hlásič výskytu CO.

Důležité!

V České republice je v současné době zaznamenáno mnoho případů smrtelných otrav jedovatým oxidem uhelnatým. Podle informací ČSTZ se může jednat o mnoho desítek případů ročně. Chraňte se tedy před jedovatým oxidem uhelnatým detektorem CO. Pokud máte doma nebo na svém, pracovišti spalovací zdroje ( blíže viz. výše), během jehož provozu jsou v jeho blízkosti zaměstnanci nebo rodinní příslušníci neváhejte a hlásič instalujte v jejich blízkosti.

Jde o životy vašich blízkých, spolupracovníků a zaměstnanců!

Možnosti objednání:

 • pomocí poptávkového formuláře níže  
 • telefonicky na tel. čísle+ 420 545 216 125
 • na e-shopu www.topenvi.cz, kde je možno též nalézt podrobnější informace

Po domluvě je možný také osobní odběr, včetně platby, na adrese sídla společnosti,  případně zaslání zboží na dobírku.

 

Poptávkový formulář

Máte vypnuté zobrazení obrázků - nelze provést vizuelní kontrolu 

NOVINKY:

Zavedení EET

28.02.2017 -  Od 1.3.2017 je úhrada zboží možná pouze převodem na účet.

Hlásiče toxického CO

02.03.2016 - Do naší nabídky byly zařazeny hlásiče toxického CO. Informace naleznete v příslušné sekci, hlásiče CO pak můžete zakoupit v našem e-shopu

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle GDPR