Registr znečišťování životního prostředí | TOP-ENVI Tech Brno

Registr znečišťování životního prostředí - TOP-ENVI Tech Brno

TOP-ENVI Tech Brno
Certifikáty
CZENDE
Motto

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí

Vyřešíme vaše problémy s IRZ

V procesu IRZ (Integrovaný registr znečišťování životního prostředí) svým klientům nabízíme kompletní odbornou pomoc při evidenci, zjišťování, vyhodnocování a ohlašování registrovaných lá­tek.

Povinnosti společností vůči IRZ

Povinnost ohlašovat do IRZ vzniká v případě, že množství ohlašované látky v emisích nebo přenosech je rovné nebo vyšší než stanovený hmotnostní práh (tzv. ohlašovací práh).

Datum splnění ohlašovací povinnosti do IRZ je stanoveno na 15.2., kde se hlásí údaje za předchozí rok.

Vznik IRZ upravuje zákon č. 76/2002 Sb. , o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů. Prováděcím předpisem je nařízení vlády č. 368/2003 Sb. , o integrovaném registru znečišťování, ve znění nařízení vlády č. 304/2005 Sb. , a vyhláška č. 572/2004 Sb. , kterou se stanoví způsob a forma vedení evidence podkladů nezbytných pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování.

Způsoby zjištění množství ohlašované látky

  • Měřením (M), kterým se rozumí zjištění hodnoty emisí a přenosů přímým monitorováním emisního procesu. Monitorování je možno provádět kontinuálně nebo jednorázově.
  • Výpočtem (C), kterým se rozumí zjištění hodnoty emisí a přenosů pomocí výpočtu na základě konkrétních údajů. Výpočet je nutno provádět na základě hmotnostní bilance nebo s využitím emisních faktorů platných pro zařízení.
  • Expertním odhadem (E), kterým se rozumí zjištění hodnoty emisí a přenosů na základě obecnějších údajů získaných ze stejných či podobných zařízení, technických a technologických jednotek nebo technologií. Tato metoda zjišťování využívá emisní faktory nebo referenční emisní faktory.

 

NOVINKY:

Zavedení EET

28.02.2017 -  Od 1.3.2017 je úhrada zboží možná pouze převodem na účet.

Hlásiče toxického CO

02.03.2016 - Do naší nabídky byly zařazeny hlásiče toxického CO. Informace naleznete v příslušné sekci, hlásiče CO pak můžete zakoupit v našem e-shopu

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle GDPR