Kontrola klimatizačních systémů | TOP-ENVI Tech Brno

Kontrola klimatizačních systémů - TOP-ENVI Tech Brno

TOP-ENVI Tech Brno
Certifikáty
CZENDE
Motto

Kontrola klimatizačních systémů

Povinnost

S účinností od 1.8.2013 nabývá platnost Vyhláška č. 193/13 Sb. a §6s ods.2 zákona č.318/2012 Sb. U provozovaných klimatizačních systémů se jmenovitým chladicím výkonem vyšším než 12 kW je jeho vlastník povinen zajistit pravidelnou kontrolu tohoto klimatizačního systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole klimatizačního systému.

Kontrola klimatizačního systému se vztahuje na klimatizační systém, který upravuje vnitřní prostředí pro užívání osob.

Četnost provádění kontrol klimatizačních systémů

Jmenovitý chladicí výkon První kontrola po uvedení systému do provozu Další kontrola
systém je trvale monitorován systém není trvale monitorován
(roky) (roky) (roky)
od 12 kW do 100 kW 10 10 10
nad 100 kW 4 10 4

Za trvalý monitoring je považováno elektronické monitorování klimatizačního systému, kdy jsou především hodnoty spotřeby energie a parametry teploty vnitřního vzduchu a průtoku přiváděného a oběhového vzduchu průběžně elektronicky předávány řídicímu systému klimatizačního systému, který je vyhodnocuje a na jejich základě upravuje provoz klimatizačního systému.

Kontroly provádí příslušná autorizovaná osoba.

Pokuty za absenci kontroly klimatizačních systémů v uloženém termínu

Za nesplnění povinností souvisejících s kontrolou klimatizačních systémů se vlastník zařízení dopouští správního přestupku, za který může obdržet pokutu až do výše 100.000,- Kč

 
Obraťte se na nás, kontrolu klimatizačních systémů Vám rádi provedeme.


 

NOVINKY:

Zavedení EET

28.02.2017 -  Od 1.3.2017 je úhrada zboží možná pouze převodem na účet.

Hlásiče toxického CO

02.03.2016 - Do naší nabídky byly zařazeny hlásiče toxického CO. Informace naleznete v příslušné sekci, hlásiče CO pak můžete zakoupit v našem e-shopu

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle GDPR