Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie | TOP-ENVI Tech Brno

Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie - TOP-ENVI Tech Brno

TOP-ENVI Tech Brno
Certifikáty
CZENDE
Motto

Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie

Povinnost

S účinností od 1.8.2013 je zrušena Vyhláška 276/07 Sb. a nahrazena Vyhláškou 194/13 Sb o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie.

Způsob provádění kontroly a obsah zprávy o kontrole kotle a rozvodů tepla je popsán v přílohách Vyhlášky.

Četnost provádění kontrol je dána charakterem jejich provozování, tj.

  •  v případě, že kotel a rozvody tepelné energie nejsou provozovány na základě licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie, je četnost provádění kontrol a povinnost provedení první kontroly následující:

Výkon kotle Druh paliva První kontrola po uvedení do provozu
( roky)
Další kontrola
Systém je trvale monitorován
( roky)*
Systém není trvale monitorován
( roky)*
od 20 kW
do 100 kW
všechna paliva 10 10 10
nad
 100 kW
pevná a kapalná 2 10 2
plynná 4 10 4

* Poznámka: za trvalý monitoring je považováno elektronické monitorování kotle a tepelného rozvodu a jeho jednotlivých zařízení, kdy jsou především hodnoty spotřeby energií a parametry teploty vnitřního vzduchu průběžně elektronicky předávány řídícímu systému otopné soustavy, který je vyhodnocuje a na jejich základě upravuje provoz kotle.

  • v případě, že kotel a rozvody tepelné energie jsou provozovány na základě výše uvedené licence, je příslušný subjekt povinen provádět kontrolu jednou ročně. Kontroly provádí příslušná autorizovaná osoba.

 

Pokuty za absenci kontroly kotlů a rozvodů tepla

Za nesplnění povinností souvisejících s kontrolou kotlů a příslušných rozvodů se příslušný subjekt dopouští správního přestupku, za který může obdržet pokutu až do výše 100.000,- Kč.

Neváhejte nás proto kontaktovat a zajistěte si kontrolu kotlů včas.


 

NOVINKY:

Zavedení EET

28.02.2017 -  Od 1.3.2017 je úhrada zboží možná pouze převodem na účet.

Hlásiče toxického CO

02.03.2016 - Do naší nabídky byly zařazeny hlásiče toxického CO. Informace naleznete v příslušné sekci, hlásiče CO pak můžete zakoupit v našem e-shopu

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle GDPR