Nakládání s odpady | TOP-ENVI Tech Brno

Nakládání s odpady - TOP-ENVI Tech Brno

TOP-ENVI Tech Brno
Certifikáty
CZENDE
Motto

Nakládání s odpady

V oblasti nakládání s odpady nabízíme právní, technický i administrativní servis na území celé ČR a v rozsahu téměř celého Katalogu odpadů s výjimkou radioaktivních látek, výbušnin.

Naším hlavním zaměřením jsou odpady ze zdravotnických zařízení a průmyslových podniků.

Zajistíme pro Vás:

 • navrhování optimálního způsobu zneškodnění odpadů (třídění, využití, recyklace, spalování, skládkování) podle druhu odpadu a ekologické zátěže životního prostředí;
 • sběr, výkup, přepravu a zneškodňování odpadů ;
 • vypracování veškeré dokumentace týkající se sběru, výkupu, přepravy a zneškodňování odpadů (přepravní dokumentace, identifikační listy nebezpečných odpadů a další);
 • vedení evidence odpadů, vypracování periodických hlášení a statistik pro potřeby původce a orgánů státní správy;
 • provádění ostatních administrativních činností souvisejících s přepravou a zneškodněním odpadů;
 • vypracování plánu odpadového hospodářství a jeho průběžnou aktualizaci;
 • komplexní provozování odpadového hospodářství původce dodavatelským způsobem;
 • vypracování provozního řádu odpadového hospodářství a souvisejících a doplňujících interních předpisů;
 • zajištění činnosti odpadového hospodáře podle § 15 zákona č.185/2001 Sb. pro vybrané původce;
 • zajištění činnosti smluvního ekologa s certifikací, příp. autorizací podle potřeb původce;
 • odběr vzorků odpadů a provádění rozborů podle potřeb původce a podle požadavků na způsob zneškodnění, včetně stanovení obsahu PCB ;
 • nakládání s infekčními odpady.
 • ve spolupráci s divizí služeb zavádění norem ISO 9 000 a ISO 14 000 s následnou certifikací. Podmínkou získání certifikátu je mimo jiné prevence, ochrana a zvyšování bezpečnosti v oblasti vlivu činnosti podniku na životní prostředí, přičemž úroveň odpadového hospodářství má v řadě případů rozhodující význam.

živnostenské listy k nahlédnutí


 

NOVINKY:

Zavedení EET

28.02.2017 -  Od 1.3.2017 je úhrada zboží možná pouze převodem na účet.

Hlásiče toxického CO

02.03.2016 - Do naší nabídky byly zařazeny hlásiče toxického CO. Informace naleznete v příslušné sekci, hlásiče CO pak můžete zakoupit v našem e-shopu

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle GDPR