Obaly | TOP-ENVI Tech Brno

Obaly - TOP-ENVI Tech Brno

TOP-ENVI Tech Brno
Certifikáty
CZENDE
Motto

Obaly

Nabízíme

  • jednorázové prověření legislativních povinností klientů na úseku obalů
  • následné převzetí vedení průběžné evidence o obalech
  • vypracování příslušných ročních hlášení

a to v rozsahu a termínech dle prováděcí vyhlášky č. 641/2004 Sb.

Kdo je zákonem o obalech povinován?

Subjekty, které uvádí obaly na trh, a subjekty, které uvádí obaly do oběhu (distributoři).

S účinností od 15.3.2006 se na základě vloženého § 15 a) zákona o obalech povinnosti § 10 až 15 nevztahují na osoby, které uvádí na trh nebo od oběhu méně než 300 kg obalů za kalendářní rok a zároveň jejich roční obrat nepřekročí 4,5 mil. Kč/rok.

Jaké plynou povinnosti z tohoto zákona?

  • v případě neplnění všech náležitosí, hrozí pokuta až do 10 mil. Kč
  • obaly musí splňovat české technické normy
  • zajištění zpětného odběru nebo likvidace odpadu z těchto obalů
  • povinnost vést evidenci obalů a v písemné podobě a uložených na elektronickém nosiči dat nejpozději do 15. února následujícího kalendářního roku na odbor odpadů MŽP ČR

Pro podrobnější informace se podívejte na plné znění zákona o obalech, nebo nás kontaktujte.


 

NOVINKY:

Zavedení EET

28.02.2017 -  Od 1.3.2017 je úhrada zboží možná pouze převodem na účet.

Hlásiče toxického CO

02.03.2016 - Do naší nabídky byly zařazeny hlásiče toxického CO. Informace naleznete v příslušné sekci, hlásiče CO pak můžete zakoupit v našem e-shopu

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle GDPR