OHSAS 18001:1999 – bezpečnost a ochrana zdraví při práci | TOP-ENVI Tech Brno

OHSAS 18001:1999 – bezpečnost a ochrana zdraví při práci - TOP-ENVI Tech Brno

TOP-ENVI Tech Brno
Certifikáty
CZENDE
Motto

OHSAS 18001:1999 – bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Výhody z OHSAS pro vás:

  • zvýšíte bezpečnost na Vašem pracovišti (minimalizace pracovních rizik),
  • z pohledu pracovníků větší důvěra (staráte se o ně)
  • podklady a plnění povinností z pohledu kontrolních úřadů

Zajistíme Vám formou konzultační, poradenské, auditorské a školící činnosti zpracování veškeré nutné dokumentace, zavedení systému a přípravu k certifikaci.

Jsme Vám nápomocni i při výběru nezávislé certifikační společnosti.

Výsledkem OHSAS 18001 je efektivní management společnosti s jasně stanovenými odpovědnostmi, plně uspokojující požadavky právních norem a předpisů a svých zákazníků, což je základ maximalizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vyhledávání a řízení rizik z dlouhodobého hlediska.

Specifikace OHSAS 18001:1999 je mezinárodní standard managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Standardy stanovují požadavky na systém řízení managementu společnosti s cílem zajištění kvality řízení, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci společnosti a kvality jejich produktů. Podstatou je uplatnit v jednotlivých procesech organizace prvky zabezpečující udržení a zvyšování celkové bezpečnosti firmy a bezpečných procesů, spokojenosti zákazníků a minimalizující možnosti pracovních rizik.

Pro správu a řízení dokumentace OHSAS, jakož i pro správu a sdílení dalších dokumentů a dat v síti firemního intranetu je výhodné použít software Altus PORTAL. Více o softwaru zde.

Neostýchejte se nás kontaktovat pro více informací a předběžné nezávazné projednání Vašich potřeb.


 

NOVINKY:

Zavedení EET

28.02.2017 -  Od 1.3.2017 je úhrada zboží možná pouze převodem na účet.

Hlásiče toxického CO

02.03.2016 - Do naší nabídky byly zařazeny hlásiče toxického CO. Informace naleznete v příslušné sekci, hlásiče CO pak můžete zakoupit v našem e-shopu

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle GDPR