Povolení zdroje znečištění ovzduší | TOP-ENVI Tech Brno

Povolení zdroje znečištění ovzduší - TOP-ENVI Tech Brno

TOP-ENVI Tech Brno
Certifikáty
CZENDE
Motto

Povinnost zpracovat

„Žádost o povolení zdroje znečištění ovzduší“

Dnem 1.9.2012 nabyl účinnosti Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. a související předpisy, který nahradil zákon č. 86/2002 Sb.

Tím vznikla oproti předchozímu zákonu řada změn a povinností. Mimo jiné také vznikla povinnost provozovatele stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. požádat o nové povolení provozu (zákon č. 201/2012 Sb. § 40 od. 5,6) a to v termínech :

  1. v případě, že provozovatel platné povolení dle Zákona č. 86/2002 Sb.musí požádat o nové povolení do 1.9.2014.
  2. v případě, že provozovatel nemá povolení vydané dle Zákona č. 86/2002 Sb. musí požádat o nové povolení do 1.9.2013.

Při podání Žádosti o povolení zdroje se jako její součást musí mimo jiné předložit aktuální Provozní řád zdroje a případně další náležitosti dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb.

V případě Plánů zavedení zásad správné zemědělské praxe se tyto Plány v aktuálním znění považují za provozní řády.

Pracovníci společnosti TOP – ENVI Tech Brno společnost s r.o. jsou připraveni Vám v případě Vašeho zájmu zpracovat Žádost o povolení provozu zdroje znečištění ovzduší, včetně příslušného Provozního řádu a dalších zákonných náležitostí na Vámi provozovaných zdrojích.

Kontaktní formulář 

NOVINKY:

Zavedení EET

28.02.2017 -  Od 1.3.2017 je úhrada zboží možná pouze převodem na účet.

Hlásiče toxického CO

02.03.2016 - Do naší nabídky byly zařazeny hlásiče toxického CO. Informace naleznete v příslušné sekci, hlásiče CO pak můžete zakoupit v našem e-shopu

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle GDPR