Program EN1 | TOP-ENVI Tech Brno

Program EN1 - TOP-ENVI Tech Brno

TOP-ENVI Tech Brno
Certifikáty
CZENDE
Motto

Program EN1

Tento program je určen pro uživatele, kteří nejsou profesně energetiky, pro řešení problémů s energiemi nemají vymezen dostatečný prostor, ale přesto mají energetiku, jako mnoho dalších činností, v popisu práce. Program, určený pro níže uvedené aplikace je tedy „ušit na míru“ výše uvedené profesní skupině zákazníků. Pro bližší představu o rozsahu lze představit demo program.

Program lze rozdělit do tří skupin, které jsou však vzájemně propojeny, takže informace, zadaná do jedné skupiny je v případě potřeby automaticky předána do skupin ostatních.

1. Výpočet faktur za dodávku energií – výpočet faktur je prováděn stejným postupem, jaký používá dodavatel, takže při zadání správných vstupních údajů lze fakturovanou částku znát hned po skončení fakturačního období. Výjimku tvoří odběrná místo zemního plynu bez přepočítače. V tomto případě je nutné na plynárně telefonicky zjistit hodnotu objemového spalného tepla.

Hodnoty z fakturačních měřidel se do systému zadávají buď ručně, nebo prostřednictvím některého z energetických systémů. Ceníkové hodnoty se zadávají ručně dle platných ceníků, buď ve čtvrtletních, nebo ročních intervalech.

Výstupem ze systému je celková cena za jednotlivé energie za fakturované období (obvykle mesíc) a jednotková cena. S těmito údaji pak může pracovat další část programu.

2. Rozúčtování energií na nákladová střediska – na nákladová střediska lze energie rozúčtovávat pevně stanoveným klíčem, nebo na základě podružného měření, popř. kombinací obou metod. Vzhledem k nepřesnosti měření se však vždy jedná o procentuální rozdělení fakturované částky. Hodnoty z měření lze opisovat a zadávat ručně, nebo stahovat z energetického systému.

3. Výpočet ekologické daně – osvobození od ekologické daně je stanoveno pro určité druhy výroby zákonem. Lze však předpokládat, že vždy zůstane část spotřebovaných energií, z které se ekologická daň musí přiznat a zaplatit. Je na individuálním posouzení, kdy se vyplatí instalovat prokazatelné měření pro stanovení energií, osvobozených od daně. Pokud se zákazník rozhodne o osvobození požádat, pak lze hodnoty z výše popsaného programu použít i pro stanovení ekologické daně.

Potřeby každého potenciálního uživatele se různí, proto každý musí zvážit vhodnost a účelnost tohoto programu pro daný účel. Jsme připraveni tyto prostředky se zákazníkem dále diskutovat a případně program upravit. Kontaktovat nás můžete zde.


 

NOVINKY:

Zavedení EET

28.02.2017 -  Od 1.3.2017 je úhrada zboží možná pouze převodem na účet.

Hlásiče toxického CO

02.03.2016 - Do naší nabídky byly zařazeny hlásiče toxického CO. Informace naleznete v příslušné sekci, hlásiče CO pak můžete zakoupit v našem e-shopu

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle GDPR