Nabídka snižování energetické náročnosti | TOP-ENVI Tech Brno

Nabídka snižování energetické náročnosti - TOP-ENVI Tech Brno

TOP-ENVI Tech Brno
Certifikáty
CZENDE
Motto

Úspory energií

Společnost TOP-ENVI Tech je realizátorem evropského projektu EURONET 50/50 Max zaměřeného na podporu prosazování evropské ekologické politiky v oblasti energetických úspor.
 

Náklady na energie patří v podnikové, komunální i občanské praxi mezi největší, a proto snaha o jejich snižování roste a dá se předpokládat, že v krátké budoucnosti bude hledání úspor energií a snižování energetické náročnosti patřit mezi nejdůležitější a nejpožadovanější lidské činnosti. Proto firma TOP – ENVI Tech Brno, společnost s r.o. nabízí svým klientům ucelený koncepční program na klíč, kterým se má dosáhnout optimalizace spotřeby a nakládání s energiemi.

Program se skládá z několika etap, které na sebe navazují a vzájemně se doplňují. Je možno aplikovat i jednotlivé etapy, popř. dílčí kroky. Nabídka je určena pro firmy, města, obce, neziskové organizace i občany.

Všichni s námi mohou ušetřit!!!

1. Poradenství

Poradenství, konzultace, posuzování a auditování v oblasti technické, financování i dotačního poradenství energetických úspor.

2. Měření a monitoring

Pro kvalifikované zpracování posouzení charakteru spotřeb energií používáme v souladu s energetickým managementem monitoring a měření především:

Používáme k tomu příslušnou přístrojovou techniku a vybavení obsluhované příslušnými specialisty.

3. Návrhy a realizace energetických úspor

Zpracováváme analýzy stávajícího stavu spotřeb energií a konkrétních návrhů úspor a definování jejich návratnosti v oblastech:

Všechny navržené technologie a postupy, v případě zájmu klienta, je firma TOP – ENVI Tech Brno, společnost s r.o. schopna také dodat a realizovat.

4. Energetický management

Jak bylo úvodem řečeno, snižování energetické náročnosti je proces, který byl nastartován teprve nedávno, ale zřejmě nás bude provázet do daleké budoucnosti. Pro účel jeho dlouhodobého řízení je k dispozici systémový nástroj ČSN EN 5001, který se podílí na vytváření systémů a procesů nezbytných při zvyšování energetické účinnosti ve firmách. Pracovníci TOP – ENVI Tech Brno, s r.o. zajišťují zavádění tohoto systému.

5. Aplikace softwaru pro energetický management a správu energetických dat

Navržení a implementace speciálního softwaru, který koresponduje s požadavky energetického managementu je modulární a je součástí automatizovaného systému pro správu budov a jejich infrastruktury.

 
Závěrem je možno konstatovat, že kombinace prezentovaných etap umožní u prakticky každého klienta, který projeví cílený zájem a snahu o spolupráci s odborníky firmy TOP – ENVI Tech Brno, dosáhnout snížení spotřeby energií o 20% - 50% s definovatelnou návratností v řádu několika let.

Nečekejte, šetřete!!!


 

NOVINKY:

Zavedení EET

28.02.2017 -  Od 1.3.2017 je úhrada zboží možná pouze převodem na účet.

Hlásiče toxického CO

02.03.2016 - Do naší nabídky byly zařazeny hlásiče toxického CO. Informace naleznete v příslušné sekci, hlásiče CO pak můžete zakoupit v našem e-shopu

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle GDPR