Protokol o nezařazení dle zákona 224/2015 Sb. | TOP-ENVI Tech Brno

Protokol o nezařazení dle zákona 224/2015 Sb. - TOP-ENVI Tech Brno

TOP-ENVI Tech Brno
Certifikáty
CZENDE
Motto

Protokol o nezařazení dle zákona 224/2015 Sb.

Od 1.10.2015 platí nový zákon č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickou směsí. Tento zákon nahrazuje dosavadní zákon č. 59/06 Sb.

Novela zákona o prevenci závažných havárií ukládá základní povinnost všem organizacím, které mají ve svých provozech umístěny nebezpečné látky, přezkoumat do 30.9.2016 svoje zařazení v rozsahu a způsobem, který je v zákoně uveden. Návazně na provedení přezkoumání v daném objektu jeho uživatel zpracuje protokol, ve kterém zaznamená skutečnost, že množství nebezpečné látky umístěné v objektu je menší než množství uvedené v příloze č.1.zákona.

„ Protokol o nezařazení“ se uchovává pro účely možné kontroly ze strany příslušných orgánů. Nepředložení tohoto protokolu během následné kontroly zakládá možnost pokuty až do výše 100.000,- Kč.

V případě dalšího navýšení nebezpečných látek provádí uživatel objektu aktualizaci protokolu nebo ho předkládá krajskému úřadu v souladu s postupy uvedenými v zákoně. Vzhledem k výše uvedené povinnosti vyplývající z novely zákona o prevenci závažných havárií Vám nabízíme zpracování protokolu o nezařazení.

V případě, že by se zjistili v rámci zpracování protokolu další skutečnosti, tj. povinnost zařazení do skupiny A, popř. B, nabídneme Vám další odbornou spolupráci pro splnění návazných povinností. Pro více informací nás kontaktujte na .


 

NOVINKY:

Zavedení EET

28.02.2017 -  Od 1.3.2017 je úhrada zboží možná pouze převodem na účet.

Hlásiče toxického CO

02.03.2016 - Do naší nabídky byly zařazeny hlásiče toxického CO. Informace naleznete v příslušné sekci, hlásiče CO pak můžete zakoupit v našem e-shopu

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle GDPR