Rozptylové studie a odborné posudky ovzduší | TOP-ENVI Tech Brno

Rozptylové studie a odborné posudky ovzduší - TOP-ENVI Tech Brno

TOP-ENVI Tech Brno
Certifikáty
CZENDE
Motto

Rozptylové studie a odborné posudky ovzduší

Naše služby v oblasti posudků ovzduší a rozptylových studií

  • rozptylové studie a odborné posudky pro tuhé látky, pachové látky a plynné škodliviny z bodových, plošných i liniových zdrojů
  • výpočet dle platné metodiky SYMOS 97 (Systém modelování stacionárních zdrojů)
  • grafické znázornění, vizualizace dat a využití technologie
  • porovnání a vyhodnocení variant

Činnost provádí autorizovaná osoba v souladu s požadavkem zákona o ochraně ovzduší.

Příklady použití posudku ovzduší a rozptylové studie

  • zavedení nových výrob s dopadem na ovzduší
  • zavedení nových technologií s dopadem na ovzduší spalování nebo spoluspalování od­padů
  • k výrobě zařízení, materiálů a výrobků, které znečišťují nebo mohou znečišťovat ovzduší
  • k výrobě nových technologií, výrobků a zařízení sloužících k ochraně ovzduší
  • totéž platí pro případ rekonstrukcí zdrojů zněčišťování ovzduší

Rozptylové studie jsou zpravidla zpracovávány i jako příloha oznámení či dokumentace EIA, k žádosti o stavební povolení, při územním řízení či žádosti o integrované povolení (IPPC).


 

NOVINKY:

Zavedení EET

28.02.2017 -  Od 1.3.2017 je úhrada zboží možná pouze převodem na účet.

Hlásiče toxického CO

02.03.2016 - Do naší nabídky byly zařazeny hlásiče toxického CO. Informace naleznete v příslušné sekci, hlásiče CO pak můžete zakoupit v našem e-shopu

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle GDPR