Sanační práce | TOP-ENVI Tech Brno

Sanační práce - TOP-ENVI Tech Brno

TOP-ENVI Tech Brno
Certifikáty
CZENDE
Motto

Sanační práce

V případě prokázání znečištění nabízíme zpracování návrhu sanace včetně projektu a nezbytných povolení.

Způsob a rozsah sanace vychází ze skutečností zjištěných v rámci realizace a vyhodnocení předchozích průzkumných prací.

Poskytujeme komplexní služby související s určením charakteru, míry a rozsahu znečištění podzemní vody, zemin, případně stavebních konstrukcí, s hodnocením rizik vyplývajících z kontaminace zájmového území. Součástí nabízených služeb je projednání výsledků a opatření se zákazníkem a orgány státní správy.

Rozsah činnosti:

  • Hydrogeologický a atmogeochemický průzkum
  • projektování, provádění, sledování a vyhodnocování sanačních prací,
  • dekontaminace nesaturované a saturované zóny
  • nakládání s odpady vzniklými při sanačních pracích
  • demolice kontaminovaného zdiva a stavebních sutí
  • supervize sanačních prací
  • post sanační monitoring všech složek životního prostředí
  • likvidace starých ekologických zátěží a ekologických havárií

Kontaktujte nás v případě jakéhokoliv ekologického problému.


 

NOVINKY:

Zavedení EET

28.02.2017 -  Od 1.3.2017 je úhrada zboží možná pouze převodem na účet.

Hlásiče toxického CO

02.03.2016 - Do naší nabídky byly zařazeny hlásiče toxického CO. Informace naleznete v příslušné sekci, hlásiče CO pak můžete zakoupit v našem e-shopu

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle GDPR