Ekologická újma - seznam provozních činností | TOP-ENVI Tech Brno

Ekologická újma - seznam provozních činností - TOP-ENVI Tech Brno

TOP-ENVI Tech Brno
Certifikáty
CZENDE
Motto

Seznam provozních činnosti

 1. Provozování zařízení podléhající vydání integrovaného povolení dle zvláštního právního předpisu.
 2. Provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů podléhajících souhlasu podle zvláštního právního předpisu.
 3. Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podléhajících povolení podle zvláštního právního předpisu.
 4. Čerpání znečištěných podzemních vod a jejich následné odvádění do vod povrchových nebo podzemních podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu.
 5. Odběr povrchových vod podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu.
 6. Odběr podzemních vod podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu.
 7. Čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následné vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu.
 8. Vzdouvání nebo akumulace povrchových vod podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu.
 9. Zacházení se závadnými látkami podle zvláštního právního předpisu.
 10. Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky podle zvláštního právního předpisu.
 11. Přeprava nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků potrubím nebo v železniční, silniční, vodní vnitrozemské, letecké nebo námořní dopravě.
 12. Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty podle zvláštního právního předpisu.
 13. Přeshraniční přeprava odpadů do České republiky, z České republiky a přes Českou republiku.
 14. Provozování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší podléhajících povolení podle zvláštního právního předpisu.
 15. Nakládání s těžebním odpadem.

Zpět na stránku s informacemi o ekologické újmě >>


 

NOVINKY:

Zavedení EET

28.02.2017 -  Od 1.3.2017 je úhrada zboží možná pouze převodem na účet.

Hlásiče toxického CO

02.03.2016 - Do naší nabídky byly zařazeny hlásiče toxického CO. Informace naleznete v příslušné sekci, hlásiče CO pak můžete zakoupit v našem e-shopu

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle GDPR