Snížení spotřeby el. energie | TOP-ENVI Tech Brno

Snížení spotřeby el. energie - TOP-ENVI Tech Brno

TOP-ENVI Tech Brno
Certifikáty
CZENDE
Motto

Snížení spotřeby elektrické energie

Prognóza vývoje cen a spotřeby elektřiny do budoucna

Bez elektřiny se neobejde žádná firma, budova ani domácnost.

Je to tedy klíčová komodita, jejíž cenový růst významně ovlivňuje ekonomii všech těchto subjektů.

Prognóza zde je jediná ( a shodují se na ní prakticky všichni ekonomičtí prognostici) a to, že v blízké i vzdálené budoucnosti bude cena elektřiny růst a to spíše postupně ( předpoklad je několik procent ročně), ale nedá se vyloučit i případný skokový růst především jako reakce na negativní geopolitický vývoj, popř. rozsáhlé havárie, katastrofy ( typickým příkladem je havárie v atomové elektrárně Fukušima) a nepokoje.

Na rozdíl od řady jiných zbytných věcí si nemůžeme říct, že vzhledem k rostoucí ceně elektřiny nyní i později se bez ní obejdeme a vzdáme se jí.

Úspory elektrické energie jsou o to důležitější, protože vedle nárůstu cen elektřiny se dá očekávat i její rostoucí spotřeba ( způsobují to především nově přibývající technologie, které rozšiřují škálu stávajících elektrických spotřebičů) viz. následující předpoklad:

Předpoklad CEER ( Rada evropských energetických regulátorů) tvrdí, že:
.... cena elektřiny bude v nejbližších letech v Evropě růst tempem o cca 6,5% ročně. To platí i pro spotřebu, která v příštích deseti letech naroste o zhruba 23%. Tento růst spotřeby elektřiny bude především tam , kde se nebudou hledat možnosti její úspory.

Možnosti řešení úspor elektřiny

Pokud tedy chceme tento negativní trend eliminovat, máme v podstatě jenom dvě možnosti:

 1. realizovat fotovoltaické elektrárny a další OZE v režimu zeleného bonusu, tj. vlastní výroba elektřiny a následná její co největší spotřeba
 2. snižovat spotřebu elektřiny, tj. šetřit především formou
  - výběru vhodného ( tj. cenově i jinak výhodného) dodavatele silové složky elektřiny
  - aplikace regulačních technologických prvků na elektrických sítích odběratele a tím dosažení optimalizace okamžitého odběru elektřiny a její následné úspory ve vazbě na všechny typy elektrických spotřebičů.
  - výběrem a realizací vhodných úsporných osvětlovacích prostředků a svítidel
  - měřením a řízením dlouhodobé spotřeby elektřiny a jejím vhodným z toho vyplývajícím
  - elektromanagementem
  - dalšími účelovými opatřeními

Dosažené úspory elektřiny mohou být cca 10 až 60% z celkové stávající roční spotřeby. Prostá návratnost realizovaných úspor elektřiny je v rozmezí jeden až šest roků.

Následné absolutní úspory elektřiny dle velikosti a charakteru spotřeby elektřiny jsou v řádu desítek až stovek tisíc Kč.ročně.
U velkých spotřebitelů se mohou uspořit náklady na spotřebu elektřiny v jednotkách až desítkách milionů Kč ročně.

Postup realizace elektro managementu

Pro všechna výše uvedená opatření pro úsporu elektřiny pracovníci firmy TOP – ENVI Tech Brno společnost s r.o.:

 • zpracují návrh technického řešení úspor elektřiny včetně energetického posouzení popř. auditu a propočtu ekonomické rentability a návratnosti
 • ve spolupráci s klientem zajistí financování projektu úspor elektřiny ve vazbě na jeho parametry včetně případné dotace ( v případě vhodné Výzvy)
 • provedou realizaci navržených opatření
 • zajistí záruční a pozáruční servis

Obratťe se na nás!

V případě, že máte zájem o další informace a projednání konkrétních opatření ve vazbě na definování Vaší stávající spotřeby elektřiny nás neváhejte kontaktovat!


Případová studie úspory elektřiny:

Administrativní budova

1. Výchozí stav
1.1. Popis budovy
Podlahová plocha: 10000 m2
Stáří budovy: 40 let

1.2. Výchozí stav elektromanagementu:
Nesystémové měření odběrových míst, ruční patní odečty 1x / měsíc, tabulky Excel, nedůvěra v systémová opatření, absence energo a elektromanagementu.

1.3. Náklady na elektřinu: cca 6 mil. Kč / rok

2. Podklady pro realizaci opatření:
- energetické posouzení spotřeb energetických toků , hlavních spotřebičů a časových vazeb
- vstupní monitoring spotřeb cca 3 měsíce
- analýza spotřeb a zadání projektu energomanagementu
- realizace navržených opatření


3. Přínosy realizovaných opatření
3.1. Výběr dodavatele silové složky elektřiny
- úspora: 8% z nákladů, tj . 480ti. Kč / ročně
Návratnost: okamžitá ( tj. po uzavření nové smlouvy)

3.2. Regulace okamžitého odběru elektřiny:
- úspora: 18% , tj. 1080 tis. Kč/ rok
Návratnost: 2,5 roku

3.3. Úspora na osvětlení:
– úspora: 12% z nákladů, tj. 720 tis. Kč / rok
Návratnost: 4 roky

3.4. Zavedení elektromanagementu, tj. měření a řízení spotřeby elektřiny v čase ( ¼ hod. maxima, provázanost měření a regulace topení, klimatizace apod.)
- úspora: 11% z nákladů, tj. 660 tis. Kč
Návratnost: 3 roky

4. Závěr
Přijatá opatření na úsporu elektřiny po jejich zavedení šetří 49% z výchozích nákladů na nákup elektřiny, tj. 2940 tis Kč /rok.
Po jejich zaplacení představují absolutní zisk provozovatele budovy. 


 

NOVINKY:

Zavedení EET

28.02.2017 -  Od 1.3.2017 je úhrada zboží možná pouze převodem na účet.

Hlásiče toxického CO

02.03.2016 - Do naší nabídky byly zařazeny hlásiče toxického CO. Informace naleznete v příslušné sekci, hlásiče CO pak můžete zakoupit v našem e-shopu

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle GDPR