ČSN EN 16001 | TOP-ENVI Tech Brno

ČSN EN 16001 - TOP-ENVI Tech Brno

TOP-ENVI Tech Brno
Certifikáty
CZENDE
Motto

Systém managementu hospodaření s energiemi

ČSN EN 16001 ( 011501)

Smyslem a cílem této evropské normy je firmám a organizacím pomoci při vytváření systémů a procesů nezbytných při zvyšování energetické účinnosti.

Důsledkem toho je snížení nákladů na nákup energií a emisí skleníkových plynů.
Norma EN 16001 má postupy energetického managementu standardizovat a tím usnadnit jejich aplikaci u koncových spotřebitelů energií.

Norma je členěna do kapitol, definuje významné energetické aspekty, vytváří politiky a cíle, může být zavedená sama o sobě nebo jako součet integrovaného systému.

Definované energetické aspekty jsou pravidelně přezkoumávány a aktualizovány.
Přezkoumání energetických aspektů zahrnuje:

  • minulou a současnou spotřebu energie a energetické faktory založené na měření a monitoringu
  • identifikaci oblastí, ve kterých existuje významná spotřeba energie, zejména pak těch oblastí, ve kterých došlo v minulém období k významné změně využití energie
  • odhad očekávané spotřeby energie v průběhu následujícího období
  • identifikaci všech osob pracujících pro organizaci nebo jejím jménem, jejichž činnosti mohou vést k významným změnám ve spotřebě energie
  • identifikaci a prioritní seřazení příležitostí pro zvyšování energetické účinnosti

Organizace musí udržovat registr příležitostí pro šetření energií.

Výše uvedené informace jsou pouze vstupním výčtem postupů používaných při implementaci normy EN 16001.

Výše uvedená norma ČSN ISO 16001 je již překonaná a nyní ji nahradila norma pro energetický management ČSN ISO 50001:2011.

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 50001 : 2011, schválené CEN 2011 -10-25.

Účelem ČSN ISO 50001:2011 je stejně jako u předchozí mezinárodní normy umožnit organizacím vytvářet systémy a procesy pro snižování energetické náročnosti, zlepšování energetické účinnosti , využívání a spotřeby energie.

Norma je použitelná pro všechny typy a velikosti organizací.

Norma může být zavedena sama o sobě nebo jako součást integrovaného systému řízení, postup při tom je obdobný jako u EN 16001.

Tuto implementaci Vám můžeme zajistit ve Vaší firmě, podniku, organizaci.

Obraťte se na nás!


 

NOVINKY:

Zavedení EET

28.02.2017 -  Od 1.3.2017 je úhrada zboží možná pouze převodem na účet.

Hlásiče toxického CO

02.03.2016 - Do naší nabídky byly zařazeny hlásiče toxického CO. Informace naleznete v příslušné sekci, hlásiče CO pak můžete zakoupit v našem e-shopu

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle GDPR