Termokamera, termovize | TOP-ENVI Tech Brno

Termokamera, termovize - TOP-ENVI Tech Brno

TOP-ENVI Tech Brno
Certifikáty
CZENDE
Motto

Termokamera a termovize

Termovize vychází z bezkontaktního snímání IČ záření, vydávaného budovami, technologiemi a rozvody tepla.

Hlavní použití je především v

- diagnostice budov při:

 • kontrole tepelně izolačních vlastností pláště budov pro zjištění skrytých úniků tepla
 • optimalizace projektu budov z hlediska tepelné pohody
 • vyhledávání nedostatků a vad při realizaci zateplení budov ( tepelné mosty)
 • vyhledávání vlhkých míst náchylných ke vzniku plísní

- elektrotechnice

 • kontrola fotovoltaických elektráren, především zapojení panelů měničů, rozvaděčů, připojení na síť.
   
  Existují dva hlavní důvody pro kontrolu fotovoltaických systémů: bezpečnost a monitoring účinnosti.
  Poškozené články mohou způsobit mimořádné zahřátí a jsou tedy rizikové z hlediska vzniku požáru.
  Kromě toho mohou tyto poškozené články způsobovat podstatné ztráty výkonu celého systému.
  S pomocí termokamery je možné včas určit potenciální místa se zvýšenou teplotou a lokalizovat tak poškozené články.
  Takto se dá velmi efektivně předejít poklesu účinnosti zařízení a zajistit vysokou bezpečnost celého systému.
   
  Termokamera má důležité místo při uvádění fotovoltaických zařízení do provozu i při periodických kontrolách, kde umožňuje rychlé odhalení fotovoltaických panelů s výrobními poruchami (1% - 5% dle výrobce) a tím i značně zjednoduší uplatnění záruky (reklamace).
   
  S termokamerou je možné rychle a pohodlně nalézt články, které jsou zkratované nebo jinak poškozené a které odebírají větší proud. Může se stát, že okolní články budou pracovat se sníženou účinností nebo dojde k jejich celkové nefunkčnosti, takže se problém jediného článku může rozšířit na celý panel.
   
  Termografie může být velmi užitečná při ověřování všech spojů, které mohou vést k problémům v provozu nebo k jeho zbytečnému přerušení. Uvolněné nebo zkorodované spoje mají zvýšený přechodový odpor, takže se na těchto místech generuje zvýšené teplo, které se dá lehko detekovat. Často se lze setkat s vadnými nebo nekvalitními DC konektory, které nejsou za běžného provozu FVE přístupné, přesto často vedou k poruchám, či zahoření instalace.
   
  Termokamera se uplatní i při kontrole střídačů, rozvaděčů, transformátorů a jiných součástí instalace, při hledání problémů se zvyšujícím se oteplením jejich součástí. U transformátorů může jít o  problémy se samotným vinutím.
   
 • kontrola provozního stavu elektrických rozvaděčů
   
  Termokameru je také velice vhodné použít při  namátkových i periodických kontrolách v podstatě všech elektrotechnických zařízení a točivých strojů.   Lze tak odhalit mnoho provozních a montážních vad a předejít tak nepříjemným důsledkům přehřátých rozváděčových skříní, nekvalitních spojů, porušených izolací, zadřených ložisek, atd.

Kontrolní činnost

 • chladící soustavy – úniky chladu
 • požární bezpečnost ( kotelny, komíny, průmyslová technologie)
 • závady podlahového topení , místa úniků, netěsností apod. a řada dalších aplikací

Výstup provedení termovize je zpráva včetně termogramů, fotografií a popisu získaných termogramů. Z termovizní zprávy se poznají kritická místa úniku tepla v budově a následně pro jejich odstranění. Proto po získání informací o nedostatcích v opláštění budovy můžeme navrhnout optimální kroky k jejich odstranění.


Nabízíme:

 • provedení termorevize dle Vašeho zadání
 • zpracování výstupní zprávy
 • zpracování návazných doporučení k odstranění zjištěných závad

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.


 

NOVINKY:

Zavedení EET

28.02.2017 -  Od 1.3.2017 je úhrada zboží možná pouze převodem na účet.

Hlásiče toxického CO

02.03.2016 - Do naší nabídky byly zařazeny hlásiče toxického CO. Informace naleznete v příslušné sekci, hlásiče CO pak můžete zakoupit v našem e-shopu

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle GDPR