Vodní hospodářství | TOP-ENVI Tech Brno

Vodní hospodářství - TOP-ENVI Tech Brno

TOP-ENVI Tech Brno
Certifikáty
CZENDE
Motto

Vodní hospodářství

Klientům nabízíme spolupráci při plnění povinností podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění a souvisejících předpisů:

 • prověření celkového způsobu nakládání s vodami z hlediska souladu s platnou legislativou
 • sledování platnosti příslušných povolení, rozhodnutí a smluv z oblasti vodního hospodářství
 • zpracování výkazů o sledování množství odebraných a vypouštěných vod a měření kvality – vypouštěných odpadních vod, vedení provozní evidence
 • zpracování žádostí o vydání vodoprávního povolení k odběru a vypouštění vod a o vydání vodoprávního souhlasu
 • zpracování kanalizačních řádů
 • výpočet poplatků za vypouštění odpadních vod, zpracování poplatkových hlášení a poplatkových přiznání
 • zpracování havarijních plánů pro nakládání se závadnými látkami
 • zpracování provozních řádů ČOV, skladů závadných látek, mycích ramp, kanalizačních řádů apod.
 • zajištění odběrů a rozborů podzemních, povrchových a odpadních vod v akreditované laboratoři
 • odbornou spoluúčast při jednání s vodoprávními úřady
 • jiné činnosti z oblasti vodního hospodářství podle požadavků klientů

Neváhejte se s Vašimi dotazy či požadavky na nás obrátit!


 

NOVINKY:

Zavedení EET

28.02.2017 -  Od 1.3.2017 je úhrada zboží možná pouze převodem na účet.

Hlásiče toxického CO

02.03.2016 - Do naší nabídky byly zařazeny hlásiče toxického CO. Informace naleznete v příslušné sekci, hlásiče CO pak můžete zakoupit v našem e-shopu

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle GDPR