Všeobecné obchodní podmínky e-shopu | TOP-ENVI Tech Brno

Všeobecné obchodní podmínky e-shopu - TOP-ENVI Tech Brno

TOP-ENVI Tech Brno
Certifikáty
CZENDE
Motto

Všeobecné obchodní podmínky

PROVOZOVATEL OBCHODU

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky realizace dodávek zboží společností :
TOP – ENVI Tech Brno, společnost s r.o.
Zábrdovická 10
615 00 Brno
IČ: 155 27 875
DIČ: CZ15527875
dále označované jako provozovatel obchodu.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění těchto všeobecných obchodních podmínek je přijímání objednávek do systému internetového obchodu provozovatele tohoto obchodu, a to elektronicky pomocí internetu, a následné realizace dodávek zboží, které závazně objednává kupující (dále označovaný jako zákazník).

ZPŮSOB OBJEDNÁVÁNÍ PŘES INTERNET

Po výběru zboží zákazníkem, vyplněním kontaktních údajů a odesláním objednávky se elektronická objednávka zákazníka stává oboustranně závaznou v okamžiku, kdy je elektronicky potvrzena provozovatelem obchodu jejím přijetím, a to na e-mailovou adresu, uvedenou v objednávce. Toto zboží bude zákazníkovi dodáno dle dále uvedených dodacích podmínek.

DODACÍ PODMÍNKY

Osobní odběr zboží je možný v sídle provozovatele obchodu, a to bezplatně v každý všední den od 8:00 do 16:00 hod, so a ne je zavřeno . V ostatních případech o způsobu dopravy zboží k zákazníkovi rozhoduje provozovatel obchodu, který vybírá vždy nejvhodnější způsob bezpečné přepravy pro dané zboží. Objednané zboží je doručeno podle velikosti a hmotnosti vlastní dopravou provozovatele obchodu nebo partnerskou dopravou. Podle množství, objemu a hmotnosti zboží se doprava uskuteční podle dohody se zákazníkem v co nejkratším termínu dodání. Náklady na dopravu zboží účtuje provozovatel obchodu (dopravce) podle kilometrovného vč. DPH. Položky, které jsou skladem, jsou expedovány ihned. V současné době je většina nabízených položek skladem a ihned k dispozici. Zboží které momentálně skladem není, je zpravidla odesíláno do 5 až 6 pracovních týdnů. Součástí každé dodávky je platný daňový doklad, který slouží zároveň jako záruční list. Ke každému zboží je přiložen český návod.

Zobrazení skladové dostupnosti u zboží :

V internetovém obchodě mohou být uvedeny informativní poznámky s dostupností zboží, jako např :
Dostupnost: Skladem - zboží je fyzicky na našem skladě, nebo je na cestě k nám a bude naskladněno v nejbližších hodinách.
Dostupnost: Skladem do 3 dnů - zboží není fyzicky na našem skladu, nebo je na cestě k nám, je možné je ale naskladnit do 3 - 5 dnů
Dostupnost: Termín naskladnění je 5-6 týdnů - termín naskladnění může trvat několik týdnů, toto zboží je k dispozici v okamžiku dovozu a přímého naskladnění.

DOPRAVNÉ A BALNÉ

Balné je zahrnuto v ceně zboží. Doprava zboží k zákazníkovi je dle domluvy a přání zákazníka realizovaná dle předchozího bodu Dodací podmínky. Vzhledem k hmotnosti a objemu přepravovaného zboží není využívána služba České pošty. Cena dopravy je zákazníkovi účtována dle kilometrovného vč. DPH, a to buď na místě převzetí v hotovosti oproti vystavenému pokladnímu dokladu, nebo dle dohody se zákazníkem je jemu vystavena za dopravní služby faktura.

ODBĚR OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ

Zboží je dopraveno dle výše uvedených Dodacích podmínek na adresu, kterou zákazník uvede při vyplňování objednávky v kontaktních údajích v "Pokladně". Před dopravou zboží v dohodnutý den předání – převzetí zboží je zákazník telefonicky nebo textovou zprávou sms upozorněn k převzetí zboží.

PLATBA ZA OBJEDNANÉ ZBOŽÍ A SLUŽBY

I. Při dodání zboží včetně dopravy :
Mechanismus platebních podmínek :

1) Na základě objednávky je vystavena zákazníkovi provozovatelem obchodu zálohová faktura ve výši 60 % z ceny zboží bez ceny dopravného.
2) Zákazník provede úhradu zálohové faktury způsobem, který mu vyhovuje (bezhotovostně ze svého účtu, nebo hotově složenkou přes Českou poštu). Splatnost zálohové faktury je do 10-ti kalendářních dnů od doručení faktury zákazníkovi (poštou nebo mailem), a to na účet provozovatele obchodu : 382324173/0300 při ČSOB.
3) Po připsání platby za zálohovou fakturu na účet provozovatele obchodu dohodne telefonicky provozovatel obchodu se zákazníkem následující :
a) upřesnění termínu dodání zboží na místo určení (den, hodina),
b) způsob úhrady doplatku za cenu zboží (tj. 40 % z ceny zboží), a to buď hotově na místě při předání zboží nebo doplatkovou fakturou vystavenou provozovatelem obchodu,
c) způsob úhrady ceny dopravného dle kilometrovného vč. DPH, a to buď hotově na místě při předání zboží nebo v rámci doplatkové faktury vystavené provozovatelem obchodu.
O tomto dopřesnění dodacích i platebních podmínek neprodleně zašle provozovatel obchodu zákazníkovi mailovou, příp. textovou zprávu. Zákazník může tyto dopřesňovací podmínky uvést rovněž přímo v poznámce již při samotném objednávání zboží.
4) Po doručení zboží na místo určení k zákazníkovi provede zákazník úhradu doplatku
za zboží včetně úhrady dopravného, buď hotově na místě při předávání zboží a nebo
na základě doplatkové faktury vystavené provozovatelem obchodu. V případě
doplatku zboží prostřednictvím doplatkové faktury je tato faktura splatná do 10-ti
kalendářních dnů ode dne doručení doplatkové faktury zákazníkovi.
II. Při osobním odběru : v sídle společnosti provozovatele obchodu lze zboží odebrat zákazníkem v rámci pracovní doby (všední dny 8:00 až 16:00 hod), platbu lze provést hotově v plné výši a nebo oproti dokladu ve výši 60 % z ceny zboží, zároveň s vystavením doplatkové faktury na 40 % z ceny zboží, účtováno bez dopravy.

POPLATKY ZA STORNO A Z PRODLENÍ

V případě, že zákazník provede objednávku zboží, které provozovatel obchodu byl nucen následně objednat u dodavatele zboží z důvodu nulových skladových zásob, a následně zákazník objednávku nebo její část stornuje, pak provozovatel obchodu si vyhrazuje právo žádat náhradu způsobené škody po zákazníkovi ve výši 60 % z ceny stornovaného zboží, což je výše zálohové faktury za zboží. Splatnost faktury je do 10 dnů ode dne doručení faktury se storno-poplatkem zákazníkovi. Poplatek z prodlení úhrady fakturovaných plateb činí 0,5 % z fakturační částky za den.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY ZE STRANY PROVOZOVATELE OBCHODU

Provozovatel obchodu je oprávněn zrušit objednávku a odstoupit od prodeje zboží zcela, případně zčásti jestliže:

a) zboží, které je předmětem plnění se již nevyrábí, případně nedodává,
b) nebo výrazným způsobem došlo ode dne zadání objednávky zákazníkem ke změně
dodavatelské ceny zboží, které je předmětem plnění dodávky.

V případě, že tato situace nastane, provozovatel obchodu neprodleně kontaktuje zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že zákazník zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, je mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Vrácení zboží

V souladu se zákonem má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhůtě a dodrží podmínky vrácení zboží, je mu vrácena plná kupní cena.
Podmínky vrácení zboží :

a) zboží musí být naprosto čisté a nepoškozené, zabalené v původním obalu,  
b) zásilku je nutné odeslat na adresu provozovatele obchodu do 14 pracovních dnů od jejího
obdržení zákazníkem,  
c) je vrácena plná cena zboží, nikoliv však dopravné,  
d) zákazník hradí doručení na adresu provozovatele obchodu.

Postup vrácení zboží :

1) zákazník telefonicky, na číslech  545 216 125 nebo 517 546 168, informuje provozovatele
obchodu, že se rozhodl zboží vrátit,
2) zákazník vracené zboží zabalí a pošle na své náklady na adresu provozovatele obchodu,
3) po obdržení zboží a kontrole jeho nepoškozenosti vrátí provozovatel obchodu peníze (v hotovosti, složenkou nebo převodem na účet zákazníka), a to ve lhůtě 30 dnů od obdržení zboží.

Výměna zboží

Pokud si zákazník přeje výměnu zboží za jiné, provozovatel se o výměnu postará v závislosti na skladových zásobách a dodacích podmínkách. Zákazníkovi je účtována přeprava ve výši kilometrovného vč.DPH.

Reklamace zboží, záruční podmínky

Reklamace přijímá provozovatel obchodu na zboží zakoupené u společnosti provozovatele obchodu. Při reklamaci je potřeba zaslat kopii faktur spolu s popisem reklamační vady.

Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí zboží. Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení oprávněnou osobou, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) je toto zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.

Do záruky není možno zahrnout mimo jiné následující : výrobky, u kterých není předpokládaná životnost delší než jejich záruční doba, přirozené opotřebování, nevhodná údržba, nedodržení provozních podmínek, neúměrného zatěžování, nevhodné provozní prostředky, chemické nebo elektrolytické vlivy a rovněž tak jiné důvody, kde není možno se odvolávat na nedostatky, které nejsou zaviněny ze strany dodavatele. Záruka odpadá rovněž pokud nedostatky vznikly zaviněním třetí osoby nebo neodbornými změnami a opravami a rovněž škodami způsobenými přírodními vlivy.

Při neoprávněné reklamaci je účtováno poštovné zákazníkovi a servisní úkony související s prošetřením závady, maximálně však částku 500 Kč.

DODÁVKY NA SLOVENSKO

Zásilky na Slovensko jsou vyřizovány za podmínek, že cenu zboží je účtována zákazníkovi zálohovou fakturou ve výši 100 % z ceny zboží. Cena za dopravu na místo určení je fakturována doplatkovou fakturou. Splatnost faktur je rovněž do 10-ti kalendářních dní od data doručení zákazníkovi. Ostatní platební a dodací podmínky jsou beze změny.

CERTIFIKÁT EKO-KOM

Provozovatel obchodu vlastní uzavřenou smlouvu a je registrovaný a zapojený do Systému sdruženého plnění EKO-KOM v ČR. Společnost EKO-KOM, a.s. je obalová autorizovaná společnost, která zajišťuje sdružené plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadů. Více informací o systému získáte na www.ekokom.cz.

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Provozovatel obchodu se zavazuje k tomu, že svěřená osobní data neposkytuje jakékoli třetí osobě. Na přání zákazníka i bez udání důvodu jeho osobní data jsou vymazána z databáze.

Svým nákupem v internetovém obchodu provozovatele obchodu zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů společností provozovatele obchodu a k zasílání mailových nabídek týkajících se novinek na internetovém obchodu.

Upozornění na kvalitu obrazové části
Fotografie zboží na webových stránkách jsou informativní a design zboží se může drobně lišit od vyobrazeného zboží na fotce v internetovém obchodě.


 

NOVINKY:

Zavedení EET

28.02.2017 -  Od 1.3.2017 je úhrada zboží možná pouze převodem na účet.

Hlásiče toxického CO

02.03.2016 - Do naší nabídky byly zařazeny hlásiče toxického CO. Informace naleznete v příslušné sekci, hlásiče CO pak můžete zakoupit v našem e-shopu

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle GDPR