Nová Zelená úsporám - žádost o dotaci | TOP-ENVI Tech Brno

Nová Zelená úsporám - žádost o dotaci - TOP-ENVI Tech Brno

TOP-ENVI Tech Brno
Certifikáty
CZENDE
Motto

Žádost o dotaci - Nová Zelená úsporám

Vlastní postup v obecné rovině

Kompletní postup, na jehož konci je získání dotace (podpory) v maximálně možné výši je daný:

 • Charakterem projektu
 • Jeho konkrétními parametry - rodinné domy a bytové domy.
  Představuje kroky, které je nutno absolvovat v požadovaném rozsahu, kvalitě, případně čase.
  Jedná se především o:
  • Odborné autorizované zpracování nezbytných podkladů
  • Příslušně způsobilé dodavatele, výrobky a technologie odpovídající kriteriím programu Nová Zelená úsporám.
  • Vyplnění formuláře Žádosti o dotaci
  • Předložení vyplněných formulářů na příslušná pracoviště
  • Dodržení termínů pro realizaci projektu od obdržení vyrozumění o poskytnutí podpory, které jsou následující:
   • projekty typu A: 18 měsíců
   • projekty typu B: 24 měsíců
   • projekty typu C: 9 měsíců
  • Prokázání ukončení realizace projektů
  • Uzavření smlouvy podmiňující poskytnutí dotace formou převodu financí na účet žádajícího.

Kdo může žádat o dotaci z programu Nová Zelená úsporám?

Program Nová Zelená úsporám je určen vlastníkům rodinných a bytových domů (panelových i nepanelových technologií). Kromě fyzických osob se do programu Nová Zelená úsporám mohou zapojit také společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí), podnikatelské subjekty, případně další právnické osoby.

Žadatelem o dotaci může být pouze osoba, která je vlastníkem, anebo spoluvlastníkem nemovitosti – musí být tedy uvedena na výpisu z katastru nemovitostí (listu vlastnictví).

Typy žadatelů

 • Fyzické osoby
 • Společenství vlastníků bytových jednotek
 • Bytová družstva
 • Města a obce ( včetně městských částí)
 • Podnikatelské subjekty
 • Případně další právnické osoby

Neváhejte nás kontaktovat pro získání více informací. Kontaktovat nás můžete také formou poptávkového formuláře.


 

NOVINKY:

Zavedení EET

28.02.2017 -  Od 1.3.2017 je úhrada zboží možná pouze převodem na účet.

Hlásiče toxického CO

02.03.2016 - Do naší nabídky byly zařazeny hlásiče toxického CO. Informace naleznete v příslušné sekci, hlásiče CO pak můžete zakoupit v našem e-shopu

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle GDPR