Zelená úsporám pro rodinné domy | TOP-ENVI Tech Brno

Zelená úsporám pro rodinné domy - TOP-ENVI Tech Brno

TOP-ENVI Tech Brno
Certifikáty
CZENDE
Motto

Zelená úsporám pro rodinné domy

Uvedené částky jsou maximální, podpora nesmí přesáhnout investiční náklady.

A - Úspory energie na vytápění

V oblasti A program Zelená úsporám podporuje opatření vedoucí k úsporám energií na vytápění prostřednictvím celkového, nebo dílčího zateplení rodinných domů.

Podporované opatření Výše podpory
A.1 - Celkové zateplení s dosažením měrné roční potřeby tepla na vytápění max. 40 kWh/m2  2200 Kč/m2 podlahové plochy, max. na 350 m2 podlahové plochy
A.1 - Celkové zateplení s dosažením měrné roční potřeby tepla na vytápění max. 70 kWh/m2 1550 Kč/m2 podlahové plochy, max. na 350 m2 podlahové plochy
Při celkovém zateplení (A.1) je zároveň požadováno snížení vypočtené hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění alespoň o 40 % oproti stavu před realizací opatření.
A.2 - Dílčí zateplení - snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 30 %
a) vnějších stěn,
b) střechy/stropu,
c) podlahy,
d) výměna oken a dveří,
e) instalace nuceného větrání s rekuperací
alespoň jedno z opatření a) - e)
850 Kč/m2 podlahové plochy, max. na 350 m2 podlahové plochy
A.2 - Dílčí zateplení - snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 20 %
a) vnějších stěn,
b) střechy/stropu,
c) podlahy,
d) výměna oken a dveří,
e) instalace nuceného větrání s rekuperací
alespoň jedno z opatření a) - e)
650 Kč/m2 podlahové plochy, max. na 350 m2 podlahové plochy

Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektů a výpočtů nezbytných pro realizaci opatření. O tuto podporu se žádá současně s žádostí o investiční podporu. Tato podpora je podmíněna schválením žádosti o podporu investiční akce a bude poskytována do vyčerpání financí vyčleněných pro tento účel, nejpozději však do 31. března 2010:

A - Podpora na výpočet úspory měrné roční potřeby tepla na vytápění, projekt a odborný dozor 20 000 Kč

B - Výstavba v pasivním energetickém standardu

V oblasti B program Zelená úsporám podporuje výstavbu nových rodinných domů splňujících pasivní energetický standard. Podporována je i změna stavby stávajících rodinných domů do pasivního energetického standardu.

Podporované opatření Výše podpory
B - RD v pasivním energetickém standardu 250 000 Kč/RD

Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektů a výpočtů nezbytných pro realizaci opatření. O tuto podporu se žádá současně s žádostí o investiční podporu. Tato podpora je podmíněna schválením žádosti o podporu investiční akce a bude poskytována do vyčerpání financí vyčleněných pro tento účel, nejpozději však do 31. března 2010:

B - Podpora na projekt RD 40 000 Kč

C.1, C.2 - Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb

V oblasti C.1 program Zelená úsporám podporuje výměnu stávajících neekologických zdrojů vytápění (kotle na uhlí a kapalná fosilní paliva, elektřina) za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla.

V oblasti C.2 podporuje program Zelená úsporám instalaci nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb.

Podporované opatření Výše podpory
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za nízkoemisní zdroj vytápění na biomasu se samočinnou dodávkou paliva C.2 - Instalace nízkoemisního zdroje vytápění na biomasu se samočinnou dodávkou paliva do novostaveb 95 000 Kč
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za nízkoemisní zdroj vytápění na biomasu s ruční dodávkou paliva a s akumulační nádrží
(o min. požadovaném měrném objemu 50 l/kW
topného výkonu zdroje tepla).C.2 - Instalace nízkoemisního zdroje vytápění na biomasu s ruční dodávkou paliva a s akumulační nádrží (o min. požadovaném měrném objemu 50 l/kW topného výkonu zdroje tepla) do novostaveb
 80 000 Kč
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za nízkoemisní zdroj na biomasu s ruční dodávkou paliva bez akumulační nádržeC.2 - Instalace nízkoemisního zdroje vytápění na biomasu s ruční dodávkou paliva bez akumulační nádrže do novostaveb 50 000 Kč
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za tepelné čerpadlo země - voda, voda - vodaC.2 - Instalace tepelného čerpadla země - voda, voda - voda do novostaveb 75 000 Kč
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění za tepelné čerpadlo vzduch - vodaC.2 - Instalace tepelného čerpadla vzduch-voda do novostaveb 50 000 Kč

Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektů a výpočtů nezbytných pro realizaci opatření. O tuto podporu se žádá současně s žádostí o investiční podporu. Tato podpora je podmíněna schválením žádosti o podporu investiční akce a bude poskytována do vyčerpání financí vyčleněných pro tento účel, nejpozději však do 31. března 2010:

C.1 / C.2 - Podpora na výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění 10 000 Kč
C.1 / C.2 - Dotace na projekt a na kontrolu správnosti provedení opatřen 5 000 Kč

C.3 - Instalace solárně-termických kolektorů (pouze pro přípravu teplé vody)

V oblasti C.3 program Zelená úsporám podporuje instalaci solárních kolektorů, a to buď pouze pro přípravu teplé vody, nebo pro přípravu teplé vody a přitápění.

Podporované opatření Výše podpory
C.3 - Solární systém pro přípravu teplé vody 55 000 Kč

Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektu a kontrolu správnosti provedení opatření. O tuto podporu se žádá současně s žádostí o investiční podporu. Tato podpora je podmíněna schválením žádosti o podporu investiční akce a bude poskytována do vyčerpání financí vyčleněných pro tento účel, nejpozději však do 31. března 2010:

C.3 - Podpora na projekt na kontrolu správnosti provedení opatření 5 000 Kč

C. 3 - Instalace solárně-termických kolektorů (pro přípravu teplé vody a přitápění)

Podporované opatření Výše podpory
C.3 - Solární systémy pro přípravu teplé vody a přitápění 80 000 Kč

Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektů a výpočtů nezbytných pro realizaci opatření. O tuto podporu se žádá současně s žádostí o investiční podporu. Tato podpora je podmíněna schválením žádosti o podporu investiční akce a bude poskytována do vyčerpání financí vyčleněných pro tento účel, nejpozději však do 31. března 2010:

C.3 - Podpora na výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění a přípravu teplé vody 10 000 Kč
C.3 - Podpora na projekt na kontrolu správnosti provedení opatření 5 000 Kč

D - Dotační bonus

Žadatele, který provede některou z níže uvedených kombinací opatření  (např. celkové zateplení a instalaci ekologického zdroje vytápění), ocení program Zelená úsporám dotačním bonusem. Podmínkou je současné podání žádostí na jednotlivá opatření.

Kombinace opatření Výše bonusu
A + C.1 20 000 Kč
A + C.3 20 000 Kč
B + C.3 20 000 Kč
C.2 + C.3 20 000 Kč

Neváhejte nás kontaktovat pro získání více informací. Kontaktovat nás můžete také formou poptávkového formuláře.


 

NOVINKY:

Zavedení EET

28.02.2017 -  Od 1.3.2017 je úhrada zboží možná pouze převodem na účet.

Hlásiče toxického CO

02.03.2016 - Do naší nabídky byly zařazeny hlásiče toxického CO. Informace naleznete v příslušné sekci, hlásiče CO pak můžete zakoupit v našem e-shopu

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle GDPR