Měření emisí, rozptylové studie, EIA, ekologický outsourcing | TOP-ENVI Tech Brno

Měření emisí, rozptylové studie, EIA, ekologický outsourcing - TOP-ENVI Tech Brno

TOP-ENVI Tech Brno
Certifikáty
CZENDE
Motto

Ekologie

Je možné, že Vás osobně ochrana životního prostředí moc nezajímá. Co Vás ovšem jistě zajímá, je Vaše podnikání a v návaznosti na tuto činnost je potřeba myslet na splnění řady úkolů a povinností k úřadům i k ekologii.

Můžeme Vám pomoci s následujícími problémy:

Měření emisí

Provozujete zařízení, které je klasifikováno jako zdroj znečištění ovzduší? Provádíme autorizované měření a navazující činnosti jako seřizování a optimalizace spalovacího procesu a další. Jednorázová i dlouhodobější spolupráce s námi se vyplatí.

Zákon 167/2008 o ekologické újmě

Dne 12. 10. 2011 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno Nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění. Toto NV je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů a nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Měření pachových látek

Nabízíme komplexní služby v podobě odběru vzorků, autorizovaného měření, poradenství a technické pomoci.

Odborné rozptylové studie a posudky ovzduší

Provádíme rozptylové studie a odborné posudky pro tuhé látky, pachové látky a plynné škodliviny z bodových, plošných i liniových zdrojů.

Žádost o povolení zdroje znečištění ovzduší

Dnem 1.9.2012 nabyl účinnosti Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. a související předpisy, který nahradil zákon č. 86/2002 Sb.

EIA

Připravujete projekt, který může mít negativní vliv na životní prostředí? Díky procesu EIA splníte zákon a předejdete pozdějším problémům s veřejností i s úřady.

Žádosti o vydání integrovaného povolení (IPPC)

Žádost o vydání IPPC provází mnoho problémů, ale my víme, jak na to. Zajistíme zpracování žádosti, technickou a konzultační pomoc, porovnáme zařízení s nejlepšími dostupnými technikami nebo vypracujeme chybějící dokumenty.

Plány odpadového hospodářství původců

Nabízíme kompletní dodavatelské zpracování plánu odpadového hospodářství původců.

Nakládání s odpady

V oblasti nakládání s odpady nabízíme právní, technický i administrativní servis na území Jižní Moravy, Zlínska a Vysočiny a v rozsahu téměř celého Katalogu odpadů.

Protokol o nezařazení dle zákona 224/2015 Sb.

Od 1.10.2015 platí nový zákon č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickou směsí. Tento zákon nahrazuje dosavadní zákon č. 59/06 Sb.

Obaly

Nabízíme komplexní poradenství v oblasti obalů, jako je prověření legislativních povinností klientů, průběžná evidence a roční hlášení.

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí

Vyřešíme Vaše problémy s integrovaným registrem znečišťování životního prostředí.

Ekologický outsourcing

Ať už jste rozsáhlá průmyslová společnost nebo třeba privátní lékaři, ekologickým outsourcingem od TOP-ENVI Tech Brno ušetříte Váš čas i peníze a předejdete tahanicím s úřady.

Nakládání s chemickými látkami a přípravky

Nabízíme výhodné metodické řízení zajištění nakládání s nebezpečnými chemickými látkami dle zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů. I v této oblasti to jde snadněji s naší pomocí.

Vodní hospodářství

Nabízíme spolupráci při plnění povinností podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění a souvisejících předpisů.

Sanační práce

V případě prokázání znečištění nabízíme zpracování návrhu sanace včetně projektu a nezbytných povolení.

Věříme, že jste zde nalezli všechny podstatné informace o našich službách. V případě zájmu nebo jakýchkoliv nejasností se na nás bez obav obraťte s vaší otázkou nebo poptávkou .


 

NOVINKY:

Zavedení EET

28.02.2017 -  Od 1.3.2017 je úhrada zboží možná pouze převodem na účet.

Hlásiče toxického CO

02.03.2016 - Do naší nabídky byly zařazeny hlásiče toxického CO. Informace naleznete v příslušné sekci, hlásiče CO pak můžete zakoupit v našem e-shopu

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle GDPR