Energetický management | TOP-ENVI Tech Brno

Energetický management - TOP-ENVI Tech Brno

TOP-ENVI Tech Brno
Certifikáty
CZENDE
Motto

Energy management

Sledování a řízení spotřeby energií s cílem snížit energetickou spotřebu, snížit náklady na energie a snížit emise CO2

Energetický management je imperativem dnešní doby. Náklady spojené s dodávkou energií lze v administrativních budovách poměrně snadno snížit až o pětinu, bez nutnosti velkých investic. Nepoměrně obtížněji lze snižovat měrnou spotřebu energie v budově, a to komplexními opatřeními, která obvykle vyžadují nějaké investice. Software energetického managementu je jednoduchým nástrojem pro vyhodnocení a optimalizaci energetických a výdajových rozhodnutí s cílem odstranění zbytečných spotřeb a snížení spotřeb nevyhnutelných. Na rozdíl od samotných tabulek nebo finančních softwarů, Energy Management system pomáhá uživatelům korelovat spotřebu s měnícími se vnějšími podmínkami a shromažďovat rozsáhlé údaje o nákladech a spotřebách v reálném čase. Analýzy vykonávané nad shromážděnými daty v korelaci s plochami dávají předpoklady získání výhodnější vyjednávací pozice při jednáních s dodavateli energií a dosažení reálných úspor, ale také poskytují srovnání a hodnocení mezi jednotlivými budovami na základě metrik používaných v energetice.

ZÍSKEJTE DOTACÍ NA ICT V PODNICÍCH

Přínosy

  • snižuje roční náklady na energie obvykle o 5%
  • pokytuje auditorské funkce snadného přístupu, agregace a vyhodnocování spotřeb na základě  vyjednání lepší sazby odpovídající spotřebě u poskytovatele energií
  • snižuje podnikatelské riziko představované změnami nákladů na energie nebo regulačními opatřeními emisí uhlíku protřednictvím kladení otázek "co se stane, když" a vyhodnocení a analýzy
  • zlepšuje rozhodování standardizací a rozdělením použití spotřeb, umožňuje porovnávat, hodnotit a snadno směřovat úsilí tam, kde přinese nejvyšší efekt

Grafické zobrazení časově závislých hodnot (náklady a spotřeba), zobrazené výše, zjednodušuje vizualizaci a analýzu.
Umožňuje porovnávat časová období, jednotlivé budovy a tvořit strategie.

Snižte náklady a uhlíkovou stopu

Náklady na energie představují v průměru 13% celkových ročních nákladů IFMA. Organizace si stále více dávají za cíl snížit náklady, spotřebu energie a emise. Ukazuje se, že na podobné úlohy nejsou tabulky a účetní software vhodným nástrojem. Zmapování historické i aktuální energetické spotřeby, její rozdělení na jednotlivé složky (topení, chlazení, osvětlení, příprava a užití TUV, provoz jendotlivých technologií, ...) v čase, modelování scénářů sanace a opatření na základě periodických změn a porovnávání s normativními standardy a Facility indexy, je možné pouze ve specializovaném programovém vybavení, které shromažďuje všechna data v jediném centrálním úložišti. Energy management dokáže pomocí analytických nástrojů snížit náklady na energie o 5%. Aplikace, jejíž návratnost je obvykle kratší než jeden rok, může využívat běžných dat spravovaných CAFM softwarem o budovách (vybavení, svislé konstrukce, výplně otvorů a jejich tepelně technické vlastnosti, struktuře, ...). Modul má navíc možnosti čerpat z dat Service desku, používat nákladové analýzy, projektové řízení a hodnocení trvale udržitelného rozvoje. Díky aplikaci lze stanovovat cíle energetické politiky firmy, ale také řídit procesy a postupy, jimiž lze těchto cílů dosáhnout v definovaném čase a za definovaných nákladů. Neustálý růst cen energetických vstupů a různá opatření EU (např. EPBD směrnice), snaha firem chovat se ekologicky a šetrně, přispívají k pochopení, že čas použít tento modul již nastal.

Informační leták ke stažení

Přístup, souhrn a hodnocení energetické náročnosti

Sledování a kontrola využití energie je nepolapitelný cíl bez správných nástrojů. Energy management centralizuje řízení energetických iniciativ založených na skutečných provozních datech. Poskytuje manažerům nástroj k pochopení, jak, kde a na co jsou zakoupené energie používané. Cílem je optimalizovat spotřebu z hlediska nákladů a jednotkových indexů spotřeby, zvyšovat efektivitu a prosazovat osvědčené postupy a nástroje podle nejlepších příkladů z praxe.

Zmírnění rizik s lepší analýzou a plánováním

V souvislosti s energy managementem musí být manažeři v rovnováze s širokým spektrem potřeb od vývoje projektu a jeho kapitálového zajištění, až po výpočet návratnosti investic. Energy management  poskytuje nástroje pro transformaci těchto pracných výpočtů jako pomůcku k jednoduššímu rozhodování.

Sladit výdaje/priority, repasovat svá data

Energy management může zlepšit rozhodování sladěním energetických výdajů se strategickými prioritami. Na základě propojení energetických nákladů a rozhodnutí, mohou organizace snížit náklady na provoz budov porovnáním nákladů na energii ve srovnání s jinými náklady. Kromě toho tím, že integrují Energy management s ostatními aplikacemi, mohou organizace urychlit růst efektivity, který dále sníží provozní náklady.

Kontaktní formulář

Máte-li o software Energy management zájem, pak nás jistě kontaktujte. 

NOVINKY:

Zavedení EET

28.02.2017 -  Od 1.3.2017 je úhrada zboží možná pouze převodem na účet.

Hlásiče toxického CO

02.03.2016 - Do naší nabídky byly zařazeny hlásiče toxického CO. Informace naleznete v příslušné sekci, hlásiče CO pak můžete zakoupit v našem e-shopu

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle GDPR